มารู้จักเรามากขึ้น

เจ้าหน้าที่วิชาการ

พบทีมงานของเรา

โรเกีย ฮัก

อาจารย์ใหญ่และอาจารย์สาขาธุรกิจศึกษา เศรษฐศาสตร์ และมาเลย์

มูกานา มูเดียดาโร

ครูวิชาคณิตศาสตร์และภูมิศาสตร์

ฟาริสยา ราสดี

ครูสอนภาษาอังกฤษและเศรษฐศาสตร์

สัตยานารายณ์ เวนุโกปาล

ครูสอนคณิตศาสตร์ IGCSE, แอดแมท, ฟิสิกส์

เทปัน ราจ

ครูภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์

อมาลีนา มูฮัมหมัด

ครูภาษามลายู

อุมาศรี โสกะลิงงาม

ครูสอนภาษาอังกฤษ
2IMG_2543

นาบิลาห์

ครูสอนภาษาอังกฤษ

ปัทมินี นัลลามูทุ

ครูสอนวิทยาศาสตร์และชีววิทยา