นักวิชาการ ปฏิทิน

เทอม 1 – 01 กันยายน 2022 – 09 ธันวาคม 2022 (65 วัน – 15 สัปดาห์)

เทอม 2 – 03 ม.ค. 2023 – 14 เม.ย. 2023 (63 วัน – 15 สัปดาห์)

เทอม 3 – 02 พฤษภาคม 2023 – 31 กรกฎาคม 2023 (56 วัน – 13 สัปดาห์)

กลางเทอม

 • เทอม 1 : 25 ตุลาคม 28 ตุลาคม
 • เทอม 2 : 20 กุมภาพันธ์ – 24 กุมภาพันธ์
 • เทอม 3 : 6 มิ.ย. – 9 มิ.ย.

เทอมสุดท้าย

 • เทอม 1 : 12 ธันวาคม – 30 ธันวาคม
 • เทอม 2 : 17 เมษายน – 8 เมษายน
 • เทอม 3 : 31 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม

2022

 • วันมาเลเซีย (16 กันยายน)
 • วันเกิดศาสดามูฮัมหมัด (9 ตุลาคม)
 • ดีปาวลี (24 ตุลาคม)

2023

 • วันขึ้นปีใหม่ (1 มกราคม)
 • วันหยุดแทน (2 มกราคม)
 • หยวนจีน (22 และ 23 มกราคม)
 • วันหยุดแทน (24 มกราคม)
 • วันหยุดพิเศษ (25 – 27 มกราคม)
 • เมืองประวัติศาสตร์มะละกา (15 เมษายน)
 • Hari Raya Puasa (22 และ 23 เมษายน)
 • วันหยุดแทน (24 เมษายน)
 • วันแรงงาน (1 มีนาคม)
 • วันวิสาขบูชา (5 พ.ค.)
 • Agongs bday (5 มิถุนายน)
 • เทศกาลฮัจญ์ (29 & 30 มิถุนายน)
 • ต้น Muharram (19 กรกฎาคม)
 • มะละกาปกครอง bday (24 สิงหาคม)
 • วันชาติ (31 สิงหาคม)

กลางปี

 • ข้อสอบ Y10 : 1 – 10 มีนาคม
 • ข้อสอบ Y7 – Y10 / จุดตรวจจำลอง Y9 : 6 – 10 มีนาคม

สิ้นปี

 • ข้อสอบ Y7 – Y10 : 5 – 14 กรกฎาคม
 • 8 - 17 กุมภาพันธ์ 2023

ภาคเรียนที่ 2

 • PTC Y11 : 17 มีนาคม
 • PTC : 24 มีนาคม

ภาคเรียนที่ 3

 • PTC : 21 กรกฎาคม