มารู้จักเรามากขึ้น

นักวิชาการ ปฏิทิน

[pdf-embedder url="https://uumism.edu.my/wp-content/uploads/2023/08/UUMISM-Academic-Calendar-2023-2024.pdf" mobilewidth="200"]

เทอม 1 – 04 กันยายน 2023 – 08 ธันวาคม 2022 (65 วัน – 15 สัปดาห์)

เทอม 2 – 02 ม.ค. 2023 – 5 เม.ย. 2023 (63 วัน – 15 สัปดาห์)

เทอม 3 – 22 เมษายน 2023 – 26 กรกฎาคม 2023 (56 วัน – 13 สัปดาห์)

กลางเทอม

 • เทอม 1 : 16 ตุลาคม – 20 ตุลาคม
 • เทอม 2 : 12 กุมภาพันธ์ – 16 กุมภาพันธ์
 • เทอม 3 : 17 มิ.ย. – 21 มิ.ย.

เทอมสุดท้าย

 • เทอม 1 : 11 ธันวาคม – 1 มกราคม
 • เทอม 2 : 8 เมษายน – 19 เมษายน
 • เทอม 3 : 29 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม

2023

 • มะละกาปกครอง bday (24 สิงหาคม)
 • วันชาติ (31 สิงหาคม)
 • Prpht Md Bday (28 ก.ย.)
 • ทีปาวลี (12 พ.ย.)
 • คริสต์มาส (25 ธ.ค.)

2024

 • วันขึ้นปีใหม่ (1 มกราคม)
 • หยวนจีน (10 & 11 กุมภาพันธ์)
 • เดือนรอมฎอน (12 มีนาคม)
 • เมืองประวัติศาสตร์มะละกา (15 เมษายน)
 • Hari Raya Puasa (10 และ 11 เมษายน)
 • วันแรงงาน (1 พ.ค.)
 • วันวิสาขบูชา (22 พ.ค.)
 • Agongs bday (3 มิถุนายน)
 • วันฮารีรายอฮัจยี (17 มิ.ย.)
 • ต้น Muharram (8 กรกฎาคม)
 • มะละกาปกครอง bday (24 สิงหาคม)
 • วันชาติ (31 สิงหาคม)

กลางปี

 • สอบ Y10 : 28 ก.พ. – 8 มี.ค
 • ข้อสอบ Y7 – Y10 / จุดตรวจจำลอง Y9 : 4 – 8 มีนาคม

สิ้นปี

 • ข้อสอบ Y7 – Y10 : 5 – 14 กรกฎาคม
 • 29 - 31 มกราคม 2023

ภาคเรียนที่ 2

 • PTC : 22 มีนาคม

ภาคเรียนที่ 3

 • PTC : 19 กรกฎาคม