ร่วมหลักสูตร กิจกรรม

CCA - ภาพรวม

ที่ UUMISM เราจัดโปรแกรมกิจกรรมร่วมหลักสูตรให้กับนักเรียนที่สามารถเพิ่มขวัญกำลังใจและความสนใจโดยเฉพาะสำหรับนักเรียนนอกห้องเรียน กิจกรรมร่วมหลักสูตรของเราครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ เช่น กีฬา ศิลปะการแสดง ดนตรี และเทคโนโลยี พวกเขาดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่วิชาการของเราตลอดจนโค้ชและอาจารย์ผู้สอนมืออาชีพภายนอก โรงเรียนของเรามีกิจกรรมต่างๆ ตามรายการด้านล่าง

กีฬา

  • กอล์ฟ
  • แบดมินตัน
  • บาสเกตบอล

สโมสร

  • ไอซีที 
  • ละครและละคร
  • การอภิปราย
  • ทักษะชีวิต
  • IEP (หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด)

กอล์ฟ

แบดมินตัน

ไอซีที

ละครและละคร

ทักษะชีวิต