Kenali kami dengan lebih lanjut

Program Rujukan Ibu Bapa

ibu bapa promosi rujukan (1) (1)

Program Insentif Rujukan Ibu Bapa UUMISM (Tahun Akademik 2023/2024)

Sebagai satu cara untuk menggalakkan pertumbuhan pelajar kami yang berterusan di Sekolah Antarabangsa UUM, dan untuk memberi ganjaran kepada anda sebagai ibu bapa atas usaha anda dalam membantu mempromosikan sekolah kami, kami menawarkan Program Insentif Rujukan Ibu Bapa untuk Tahun Akademik 2023/2024 yang akan datang ini.

Bagaimanakah saya boleh menyertai Program ini?

Langkah 1: Ibu Bapa berminat untuk merujuk pelajar kepada UUMISM.

 

Langkah 2: Ibu bapa boleh memuat turun borang Rujukan menggunakan pautan yang disediakan di bawah.

 

Langkah 3: Ibu bapa menyerahkan selesai Borang Permohonan & Borang Rujukan bersama-sama ke pejabat kemasukan melalui e-mel atau dengan menyerahkan salinan bercetak kepada Cik Fatin.

 

Langkah 4: Setelah pelajar yang telah 'dirujuk' membayar yuran semester pertama, pihak sekolah akan menilai kehadiran kelas 'individu yang dirujuk' dan meluluskan permohonan berdasarkan Terma dan Syarat (sila rujuk halaman sebelah).

Terma & Syarat

 • Program Rujukan ini akan disemak pada permulaan setiap Akademik baharu Dalam kes ini, Program Rujukan ini akan dipilih untuk semakan pada September 2023.
 • Penyertaan terbuka kepada tempatan & antarabangsa
 • Perujuk mestilah ibu bapa kepada anak yang sedang mendaftar di Sekolah Antarabangsa UUM, Melaka
 • Pelajar yang dirujuk mestilah mempunyai kehadiran kelas yang konsisten (kelas fizikal).
 • Untuk semua permohonan yang dikemukakan sebelum dan semasa Cuti Penggal/Cuti Sekolah, sila berikan sedikit masa pemprosesan untuk kelulusan.
 • Borang Permohonan Rujukan & Borang Kemasukan hendaklah diserahkan bersama-sama ke Pejabat Kemasukan untuk melayakkan diri mengikuti Program Rujukan.
 • Rujukan hanya dianggap lengkap apabila individu yang dirujuk membayar yuran penggal/semester pertama mereka sepenuhnya.
 • Program ini adalah TIDAK terpakai untuk bahagian pengambilan pelajar separuh masa/sepenuh masa sekolah uumism.
 • Semua ganjaran adalah tidak boleh dikembalikan and tidak boleh dipindah milik.
 • Pendaftaran untuk program rujukan ini terpakai sehingga diberitahu kelak. UUMISM berhak untuk membatalkan mana-mana permohonan Program Rujukan jika permohonan dihantar melepasi tarikh akhir ini.
 • Ibu bapa mesti bersetuju dengan semua Terma & Syarat yang dinyatakan dalam rujukan ini.
 • Permohonan ini tertakluk kepada kelulusan pihak Sekolah.
 • Segala keputusan yang dibuat oleh pihak pengurusan adalah muktamad dan mengikat.

Muat turun borang disini atau bercakap dengan Pasukan Kemasukan kami untuk mengetahui lebih lanjut.